2/9/12

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΑΝΑΦΟΡΑ Σε όσους κατέχουν δημόσιαν θέσιν ... ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ !!!

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΑΝΑΦΟΡΑ
Σε όσους κατέχουν δημόσιαν θέσιν

Είμαι ένας Έλληνας Δημόσιος Υπάλληλος 58 ετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,που βαρέθηκε, να περιμένει τους μορφωμένους συναδέλφους του να αντιδράσουν . Υπάρχουν 300 στην βουλή που νομοθετούν αλλά υπάρχουν και 300.000 που κατέχουν δημόσια θέση ΚΑΙ στο χέρι...

τους είναι, να εφαρμόσουν τα νομοθετούμενα. ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ.
Καλώ τους Έλληνας πολίτες να συνυπογράψουν την εξώδικη δήλωση πρόσκληση και να συμμετέχουν ενεργά στην ενημέρωση που θα θέση τις 300,000 που κατέχουν δημόσια θέση, προ των ευθηνών των . Ο λαός της πατρίδα μας εάν δεν το έχετε καταλάβει οδεύει προς αφανισμό. Να μην τους κάνουμε την χάρη


Σας παραθέτω τον σύνδεσμο του Go petition για την ενεργή συμμετοχή σας
Υπογράψτε εδώ
Αθήνα / /2012
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΟΥ
<!--[if !supportLists]-->1) <!--[endif]-->Σταυρόπουλου Σταύρου του Θεοδώρου . κατοίκου Αθηνών
2)……………………………………………………………………………………………………………………………….
3)……………………………………………………………………………………………………………………………….
4)……………………………………………………………………………………………………………………………….
5)………………………………………………………………………………………………………………………………
6)………………………………………………………………………………………………………………………………
7)Και .άλλοι ……….. έλληνες πολίτες(μέχρι στιγμής ) που συνυπογράφουν την παρούσα
ΠΡΟΣ


Ονοματεπώνυμο …………………….. προϊστάμενο π.χ ΙΘ Δ.Ο.Υ Αθήνας ΚΛΠ.
.


Και σε Όσους κατέχουν δημόσιαν θέσιν
Στρατιωτικήν, Διοικητικήν, Δικαστικήν ή άλλην, Πρόεδροι Διοικητές, Διευθυντές , Υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου , Όργανα της Αυτοδιοίκησης, αιρετά ή όχι,


ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΣΑΣ
παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο 14 παράγραφος 5 της Σύμβασης Διευκόλυνσης Δανεισμού (ΣΔΔ) που το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας υπέγραψε


Παραίτηση της χώρας μας από την «ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας»;


Το άρθρο 14 § 5 της ΣΔΔ
«ο Δανειολήπτης(ΕΛΛΑΔΑ) αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος».
Μάλιστα σύμφωνα με της νομικής γνωμοδότησης που εμπεριέχεται ως αναπόσπαστο και ουσιώδες παράρτημα στη ΣΔΔ ( σημείο 10 του υποδείγματος)
«ούτε ο δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης-συντηρητικής ή αναγκαστικής- ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση».


Επίσης από την ΣΔΔ προκύπτει ότι
α) Το σύνολο της δημόσιας περιουσίας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι δεσμευμένα και ελέγχονται από τους δανειστές μας.
β) Κάθε αξιοποίηση εθνικών περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, ακτών, υπόγειων και υποθαλάσσιων πηγών εθνικού πλούτου, αρχαιολογικών χώρων εθνικού οδικού δικτύου , κ.λ.π.), μετοχών, ομολόγων και άλλων αξιογράφων και δικαιωμάτων θα μπορεί να γίνεται εις όφελος μόνο του δανείου και επομένως μόνο με συγκατάθεση της Τρόϊκα.
γ) Η μορφή της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας θα εξαρτάται από την συναίνεση των δανειστών και το προϊόν της αξιοποίησης θα είναι δεσμευμένη περιουσία,
δ)Η Ελληνική Κυβέρνηση με την δεσμευτική υπογραφή της δεν μπορεί, χωρίς τη συναίνεση των δανειστών της να συνάψει οποιαδήποτε οικονομικού περιεχομένου σύμβαση με τρίτη χώρα ή οργανισμό προς όφελος της
ε) Έχομε παραιτηθεί «άνευ όρων και αμετακλήτως» από κάθε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από κάθε άλλη ένσταση που περιέχει ως όρο η σύμβαση. Με όλα αυτά η διακυβέρνηση της χώρας έχει εκχωρηθεί στους δανειστές οι οποίοι και δύνανται να τη μεταβιβάσουν σε τρίτους.
ζ)Το πολιτικό προσωπικό παρέδωσε την χώρα μας στους δανειστές τοκογλύφους. Και τώρα εργάζονται για τα καινούργια αφεντικά τους και όχι για τον ελληνικό λαό Ήδη έχουν εγκατασταθεί ξένης εθνικότητας επιτηρητές σε κάθε υπουργείο Και σύντομα θα έχουμε ξένους εισπράκτορες και ξένες δυνάμεις ασφάλειας για απόλυτο έλεγχο της χώρας μας. Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΚΑΤΟΧΗ


Τις κρίσιμες αυτές στιγμές, που η χώρα διανύει ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, η χώρα βρίσκεται υπό ξένη κατοχή και τον έλεγχο της Τρόϊκας εναπόκειται σε σας που έχετε δημόσια εξουσία να υπερασπιστείτε το σύνταγμα, την χώρα και τους πολίτες της


Καλείστε:
<!--[if !supportLists]-->1) <!--[endif]-->Να μην αναγνωρίσετε καμία νομοθετική πράξη από οποιαδήποτε κυβέρνηση όσο η χώρα βρίσκετε υπό κατοχή ξένων δυνάμεων, που στόχο έχουν την εξόντωση του ελληνικού λαού
<!--[if !supportLists]-->2) <!--[endif]-->Να μην αναγνωρίσετε καμία οικονομική ζώνη(που αποβλέπει στον διαμελισμό της πατρίδος μας) και να μην διευκολύνετε καμία επένδυση ξένων συμφερόντων καμία πράξη σύμβασης ,παραχώρησης ,εθνικού πλούτου από το 2010 και μετά καθώς και καμία πράξη υποταγής και παράδοσης της χώρας σε ξένους δανειστές.
<!--[if !supportLists]-->3) <!--[endif]-->ΝΑ μην επιτρέψετε την είσοδο και την εγκατάσταση επιτηρητών, τεχνικών συμβούλων ξένων εθνικοτήτων η όπως αλλιώς τους βαφτίσουν, στο υπουργείο σας η τον χώρο της εργασία σας
<!--[if !supportLists]-->4) <!--[endif]-->Να παγώσετε κάθε συναλλαγή, οικονομική , πώληση ,παραχώρηση, επένδυση σύμβαση έργου προς ξένα η ντόπια συμφέροντα που θα εξυπηρετούν την Τρόϊκα
<!--[if !supportLists]-->5) <!--[endif]-->Να απέχετε α)από οποιαδήποτε πράξη (συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και κοινοποίησης εγγράφου) που αφορά σε περικοπές μισθών, συντάξεων, κοινωνικών παροχών, πράξεις Απαλλοτρίωσης, Επίταξη ακινήτων, Κατασχέσεις , ειδοποιήσεις για αναγκαστικά μέτρα, η Αναγκαστική εκτέλεση μέτρων κατά Έλληνα πολίτη.
<!--[if !supportLists]-->6) <!--[endif]-->Να μην παρέχετε καμία διευκόλυνση στο έργον της Τρόϊκας, να μην συμμετέχετε σε καμία πράξη αξιολόγησης προσωπικού και να μην δεχτείτε καμία εφεδρεία απόλυση ,προ συνταξιοδοτική διαδικασία . Ή οποία αποβλέπει στην διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών ώστε να υφαρπάξουν την χώρας μας .Είναι Εθνικό σας καθήκον να συνεχίσετε την εργασία σας και ΝΑ ΜΗΝ παραιτηθείτε από την θέση σας και την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου ,ακόμα και με κατάληψη του χώρου εργασία σας
<!--[if !supportLists]-->7) <!--[endif]-->Σας καθιστούμε υπεύθυνο/ους και υπόλογο/ους έναντι του Ελληνικού Λαού, εάν με την συναίνεση σας ή την παθητική ανοχή σας συμμετέχετε σε πράξεις παραχώρησης, δημόσιας περιουσίας και εθνικού πλούτου, η κατά την άσκηση των καθηκόντων σας ασκήσετε έμμεση η άμεση πίεση κατά των ελλήνων πολιτών προκειμένου να στερήσετε η αποσπάσετε δια οιανδήποτε τρόπο, πλούτο που θα παραχωρηθεί στους διεθνείς τοκογλύφους.(Τρόϊκα)
Σας κάνομε επίσης γνωστό ότι επιφυλασσόμαστε για οποιαδήποτε ενέργεια σας ή δια των πράξεων σας η δια των παραλήψεων σας διευκόλυναν το έργον της Τρόϊκας ή συμμετείχατε σε ενέργειες κατά Ελλήνων Πολιτών Ήδη μερικές χιλιάδες συμπατριώτες μας οδηγήθηκαν στην απόγνωση και στην αυτοκτονία. ΙΣΩΣ κάτω και από δικέ σας παραλήψεις η πιέσεις
Ο Ελληνικός Λαός θα αναγνώριση και θα τίμηση την όποια πράξη σας υπέρ της πατρίδος μας Αλλά θα αναζητήσει επίσης και θα τιμωρήσει τους υπαίτιους μιας κοινωνικής-εθνικής καταστροφής που μπορεί να αποβεί χειρότερη και από του 1922 ή ακόμη και του 2ου παγκοσμίου πολέμου.
Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Διοικητικού της Δημόσιας Διοίκησης να φροντίσουν να λάβουν Γνώση της παρούσας όλοι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας τους . Στην αντίθετη περίπτωση θα φέρουν την ευθύνη των πράξεων των υπαλλήλων που δεν έλαβαν γνώση
Σας παραθέτουμε προς γνώση σας το νομικό πλαίσιο της δίωξης των Ελλήνων Δοσιλόγων το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας


II. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 ΚΑΙ 6 ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ


1η Οκτωβρίου 1944 ,Συντακτική Πράξη «περί επιβολής κυρώσεων κατά των προδοτών» που δημοσιεύτηκε μετά την απελευθέρωση στο ΦΕΚ της 6ης Νοεμβρίου του 1944 . Για την νέα Συντακτική Πράξη που εκδόθηκε από την κυβέρνηση Πλαστήρα στις 20 Ιανουαρίου οι δοσίλογοι δεν χαρακτηρίζονταν προδότες αλλά: “Συνεργασθέντες μετά του εχθρού”.


. Συνεργάτες αποτελούν για τη Συντακτική πράξη:


“όσοι διαρκούσης της Ξένης Κατοχής ανέλαβον τον σχηματισμόν Κυβερνήσεως και την προεδρίαν αυτής τη συγκαταθέσει των εχθρών της Πατρίδος”…
“Όσοι διετέλεσαν Υπουργοί ή Υφυπουργοί των κατά την διάρκειαν της Ξένης Κατοχής Κυβερνήσεων διευκολύναντες [ούτως] το έργον ταύτης”…


“Όσοι κατέχοντες δημόσιαν θέσιν στρατιωτικήν, διοικητικήν, δικαστικήν ή άλλην, εγένετο συνειδητά όργανα του εχθρού ή άσκησαν το λειτούργημα των προς διευκόλυνσιν του έργου της Κατοχής, κατά τρόπον πιεστικόν, δια τον Λαόν, ή οπωσδήποτε διευκόλυναν το έργον της Κατοχής”…
Η παραπάνω διάταξη ισχύει και για τα όργανα της αυτοδιοίκησης, αιρετά ή όχι, ως και τους διοικητές, διευθυντές και υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Συνεργάτες με το άρθρο 1 είναι και:
“Όσοι ανέλαβον υπηρεσίαν παρά ταίς Αρχαίς Κατοχής και ενήργησαν κατά τρόπον πιεστικόν δια τον Λαόν ή διευκόλυναν το έργον της Κατοχής”…
“Όσοι εγένετο συνειδητά όργανα του εχθρού προς διάδοσιν της προπαγάνδας του, εξαίροντες το έργον του κατακτητού ή προκαλούντες την ηττοπάθειαν παρά τω Ελληνικώ Λαώ ή την περιφρόνησιν του Εθνικού ή Συμμαχικού αγώνος”…
“Όσοι κατέδωκαν εις τον εχθρόν Έλληνας ή ξένους υπηκόους ή ενήργησαν δια την ανακάλυψιν ή σύλληψιν των”…
“Όσοι προέβησαν είς πράξεις βίας συμπράξει ή μη μετά των οργάνων των Αρχών Κατοχής είς βάρος Ελλήνων ένεκα της δράσεως των κατά του εχθρού”…
“Όσοι παρέσχον συστηματικώς είς τον εχθρόν πληροφορίας περί κινήσεων ατόμων ή οργανώσεων, εργαζομένων δια τον Εθνικόν ή Συμμαχικόν αγώνα”…
“Όσοι παρημπόδισαν δι’οιουδήποτε μέσου Εθνικήν ή Συμμαχικήν πολεμικήν εν γένει ενέργειαν”…
“Όσοι εν συνεργασία και με την βοήθειαν του εχθρού εγένετο αρχηγοί ή οδηγοί κινήσεως, τεινούσης είς την προσβολήν της ακεραιότητος της χώρας”…
“Όσοι εκμεταλλευθέντες την μετά του εχθρού οικονομικήν αυτών συνεργασίαν προκάλεσαν ζημίας είς τον Ελληνικόν Λαόν ή Έλληνας Πολίτας ή υπεβοήθησαν οπωσδήποτε την πολεμικήν του εχθρού προσπάθειαν ή απεκόμισαν [ασυνήθη] οικονομικά ωφελήματα”…
“Όσοι κατά την διάρκειαν της εχθρικής Κατοχής συνεργασθέντες μετά του εχθρού ωφελήθησαν οπωσδήποτε ή εζημίωσαν τον συμμαχικόν αγώνα ή Έλληνας πολίτας ή πολίτας του Συμμαχικού κράτους”…


Ποινές
Όπως διαμορφώθηκε ο νόμος επιβαλλόμενες ποινές για τα παραπάνω αδικήματα ορίσθηκαν ανάλογα της ιδιότητας ή της θέσης την οποία κατείχαν οι ένοχοι, ή εκ των αποτελεσμάτων των πράξεων των ενόχων, με την ποινή του θανάτου, ή ισόβια, ή πρόσκαιρα δεσμά, καθώς και με ειρκτή αν συνέτρεχαν ελαφρυντικοί λόγοι, ή ακόμα και απέλασητων καταδικασμένων εκτός ορίων επικράτειας. Επίσης δόθηκε στις δικαστικές αρχές το δικαίωμα επιβολής της ολικής ή μερικής δήμευσης της περιουσίας των καταδικασθέντων χωρίς καμία μέριμνα για την περαιτέρω επιβίωση των οικογενειών τους.
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας ως Έλληνες πολίτες επιδίδουμε νόμιμα την παρούσα με δικαστικό επιμελητή/συστημένη επιστολή /ή δια πρωτοκόλλου σ' αυτούς που απευθύνεται, προκειμένου να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες”.